Apie mus

      Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė  – tai Klaipėdos miesto savivaldybės ribose veikianti asociacija, partnerystės principais jungianti nevyriausybines bendruomenines organizacijas, žuvininkystės verslo sektoriaus įmones ir vietos valdžios institucijas.

       Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  Lietuvos Respublikos  juridinių asmenų registre įregistruota 2008 m. liepos 8 d.

      Asociacijos misija – diegti LEADER metodą Klaipėdos žuvininkystės regione, įgyvendinant vietos atstovaujamo plėtro strategiją,  užtikrinti žmogiškųjų išteklių bei regiono socialinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai skirtų priemonių sąveiką, formuoti tarptautinius ryšius.didinti aveiklos nuo žuvininkystės priklausomame Klaipėdos miesto regione ir, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, padidinti atstovaujamo regiono plėtotės darną,

      Asociacijos valdymas.  Aukščiausias asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, vienasmenis valdymo organas – pirmininkas.

 

 ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ NARIŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.

Narys

PILIETINĖS VISUOMENĖS SEKTORIUS

1.

Tarptautinė žuvies perdirbėjų ir žvejų asociacija „Baltijos vienybė“

2.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Klaipėdos skyrius

3.

Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija „Smiltelė“

4.

VšĮ „Tekantis vanduo“

VERSLO SEKTORIUS

5.

UAB „Spika“

6.

UAB „Melnragės molas“

7.

UAB „Pasaulio žuvys“

8.

UAB „Ingida“

9.

M. Rumsko individuali įmonė

10.

Arvydas Žiogas

11.

T. Areškevičiaus individuali įmonė

VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS

12.

Klaipėdos miesto savivaldybė

Uždaryti

ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

PILIETINĖS VISUOMENĖS SEKTORIUS

1.

Valerijonas Bernotas

Narys

2.

Alina Bojarko

Narė

3.

Kęstutis Gelumbauskas

Narys

4.

Rūta Nazarovaitė

Narė

5.

Goda Ubartienė

Narė

VERSLO SEKTORIUS

6.

Taurūnas Araškevičius

Narys

7.

Gabrielė Grušauskė

Narė

8.

Arvydas Žiogas

Narys, valdybos pirmininkas

VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS

9.

Indrė Butėnienė

Narė

10.

Vytautas Čepas

Narys

11.

Saulius Valiulis

Narys


Uždaryti
Įstojimo į Klaipėdos ŽVVG asociaciją sąlygos

Kviečiame juridinius asmenis, atstovaujančius bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones susipažinti su asociacijos įstatais ir tapti asociacijos nariais bei dalyvauti Klaipėdos žuvininkystės tikslinės teritorijos vietos plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime.

Prašymus tapti asociacijos nariais reikia adresuoti asociacijos pirmininkui ir teikti adresu Birutės g. 22-311 (1 aukštas), Klaipėda. Kartu su prašymu pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją. Pastaba: Juridinis asmuo turi būti registruotas Klaipėdos mieste.

2. Protokolo išrašą, įgaliojimą arba kitą dokumentas, kuriuo konkretus asmuo yra paskirtas atstovauti juridiniam asmeniui.

3. Juridinio asmens vykdomos veiklos aprašymą laisva forma. Aprašyme turi būti pateikta informacija apie juridinio asmens narių/dalyvių skaičių, juridinio asmens vykdomas veiklas, žinomumą Klaipėdos mieste, projektinę veiklą (įgyvendintus/vykdomus projektus), dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant strategijas.

Uždaryti
KAIP TAPTI ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ NARIU?

Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai (pilnamečiai) asmenys, priimti asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

Asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, teikia šiuos dokumentus:
- prašymą, adresuotą pirmininko vardu;
- sąsajų su Klaipėdos žuvininkystės regionu aprašymą;
- juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją (juridinis asmuo turi būti registruotas Klaipėdos mieste);
- protokolo išrašą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kuriuo konkretus asmuo yra paskirtas atstovauti juridiniam asmeniui;
- juridinio asmens vykdomos veiklos aprašymą laisva forma. Aprašyme turi būti pateikta informacija apie juridinio asmens narius, dalyvius, juridinio asmens vykdomas veiklas ir apimtis.

Uždaryti