Kvietimai

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS Nr. 1

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ kviečia teikti vietos projektus pagal strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) veiklos sritį „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“ (kodas BIVP- AKVA- SAVA-1.1).
Remiamos regioninės, nacionalinės, tarptautinės komunikacijos ir reklaminės kampanijos, siekiančios didinti visuomenės, įmonių, įstaigų informuotumą apie žvejybos produktus ir skatinančios jų vartojimą.
Vietos projektų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, registruoti Klaipėdos ŽVVG teritorijoje: nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijos, viešosios įstaigos.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018-11-19 8.00 val. iki 2018-12-28 17.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ administracijos patalpose adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, el. paštu klaipedazvvg@gmail.com, tel. +370 645 01230.

Aktuali dokumentacija:

Kvietimo Nr. 1 skelbimas
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Jungtinės veiklos sutartis (FSA 2 priedas)


Papildoma informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės
„Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės“


Šiuo metu ruošiami finansavimo sąlygų aprašai 2016–2023 m. VPS vietos projektams vykdyti. Sekite informaciją.
Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ su kaupu įvykdė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos IV prioritetinės krypties priemonės „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ žuvininkystės regiono plėtros strategijoje numatytus įsipareigojimus: vietoj numatytų sukurti naujų 28–38 darbo vietų, sukurtos 49.

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės tikslinėje teritorijoje pagal 2007–2014 metų strategiją įvykdyti projektai

Numatyta visa paramos suma – 2 252 867 eurai.

Gauta paramos suma (įskaitant KŽVVG administravimą) – 2 107 122 eurai.

Nepanaudota suma – 145 745 eurai

Darbo vietos: numatyta sukurti 28-38, realiai pasiekta 49 (33 sukurtos naujai ir 13 išlaikyta)

Paramos administravimas

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė – panaudota 225 295 eurų.

Projektų vykdymas (pdf formatu)

SVARBI INFORMACIJA

Pranešimas pareiškėjams

SVARBI INFORMACIJA

Pranešimas pareiškėjams

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2 2 NEPATVIRTINTAS, NEĮVYKO


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1 BAIGTAS 2012-08-31 17.00 val.